Výpočet pevnosti závěsného bodu na draku letounu:

Komentář ke grafickému řešení.

 • Plocha mezi červenou křivkou 1 a modrou 2 nebo 3 vyjadřuje charakteristiku vybraného typu GRS respektive jeho vrchlíku. Vymezuje hranice použitelnosti jeho vrchlíku vzhledem k maximální a minimální hodnotě rychlosti letounu VNE, jeho hmotnosti MTOW a k velikosti vzniklé dynamické síly kN způsobené při jeho otevření.
 • Zelená nebo modrá křivka 2 vymezuje optimální poměr mezi váhou letounu MTOW/kg a jeho rychlostí VNE/km/h.,červená 1 při největším dovoleném zatížením a modrá 2 nebo 3 při nejvyšší dovolené rychlosti.
 • Každá z uvedených křivek zároveň určuje hodnotu síly v kN působící na závěsy(úchytné body) a závěsné popruhy,nebo závěsná lana) v následujícím poměru,který koresponduje s obecně světově platnými zásadami pro instalaci záchranných systémů a s novelizací směrnice LAA ČR ,UL-2 požadavky letové způsobilosti SLZ,ULA.

a) síla pro výpočet pevnosti pro každý přední hlavní závěs (uvažujeme použití 2 předních závěsů) a jejich spojovacích částí je rovna: Hodnota (dynamický ráz - osa y (kN) vzhledem k rychlosti letounu - osa x (km/h)) * 1,15 (bezpečnostní koeficient) = výsledná síla na každý ze dvou předních závěsů.

V případě jednoho hlavního předního závěsu musí být dynamický ráz vynásoben součinitelem 1,5.

b) síla pro výpočet pevnosti pro každý zadní (stabilizační) závěs (uvažujeme použití 1 nebo 2 zadních závěsů) a jejich spojovacích částí: Hodnota (dynamický ráz - osa y (kN) vzhledem k rychlosti letounu - osa x(km/h)) * 1,15(bezpečnostní koeficient) /2 = výsledná síla na každý zadní závěs.

Poznámka:
Po výpočtu se rovná 50% pevnosti každého z předních závěsů (v případě 2 předních závěsů).

Vypočtenou minimální pevnost závěsných bodů musí splňovat také závěsné prvky (popruhy, lana)

 • GALAXY HOLDING s.r.o.
  Třída 1. máje 24a
  460 07 Liberec 3
  Czech Republic
  EU flag

 • Monday - Friday: 8:00-15:00
  IČ: 227 74 025
  DIČ: CZ22774025
  tel./fax: ++420 48 510 44 92
  mobil: ++420 775 16 31 61

 • email: info@galaxysky.cz


 • Instruction for fireman and rescuers

  Privacy policy - GDPR