Základní informace

Firma Galaxy GRS je historicky první evropský výrobce balistických záchranných systémů zaměřených na kategorie Ultralight, LSA, bezpilotní letadla a Experimental,pro rychlosti až do 365 km/h.V minulém roce rozšířila svůj program na základě podání několika světových patentůo záchranné systémy pro multicoptery.drony gyra a vrtulníky do 750 Kg.

O úspěšnost firmy hovoří kromě jiného,i její zapojení do náročného evropského projektu SPARTAN, jehož cílem je dobytí Marsu. Firma exportuje 90% svých výrobků do všech kontinentů v různých modifikacích a způsobech užití. Díky své dlouhé 30 –ti leté tradici,od r.1984, je systém GRS stále inovován a vylepšován. Světová statistika říká že k 80 % nehodám dochází v malých výškách a při pádových rychlostech . Ačkoliv je nepravděpodobné že GRS na letadle vůbec někdy použijete, je uklidňující mít záchranný systém pro neočekávané dramatické události, například při vysazení motoru a přistání do terénu , kde bez fatálních následků pro posádku a letoun nelze !

GRS systémy používají padáky, který kromě schopnosti rychlého otevření při vysokých rychlostech, jako u jiných výrobců se dokážou rychle otevřít i při malých rychlostech. Tato důležitá vlastnost rychlého otevření padáku v malých rychlostech řadí tyto systémy k nejvýkonějším balistickým padákům na světě a je dána jejich promyšlenou konstrukcí u jednotlivých modelů, podle určení na jakou rychlost a váhu bude padák použit.

Na rozdíl od ostatních výrobců tčchto záchranných prostředků je Galaxy GRS s.r.o. jediná firma, která na svých vebových stránkách tyto zkoušky presentuje v podobě videozáznamů z testů. Ty přesvědčivě demostrují výjmečné schopnosti těchto padáků od ostatních a při shlédnutí testů otevření padáků při minimálních/pádových rychlostech letounů/ objevíte rozdíly, které činní z GRS lepší systém.

Otevři excelentní videa testů padáků při simulaci v pádových I maximálních rychlostech !

Padáky řady 3, jsou opatřeny středovou šňůrou pro rychlé otevření a pružným pólovým otvorema řada 4 a 5 navíc sliderem pro zmenšení dynamického rázu. Firma Galaxy GRS s.r.o.vynaložila velké úsilí a finanční prostředky ve vývoji a testování a její nejnovější padáky řady 6 jsou kromě slideru a flexibilního pólového otvoru vybaveny řadami slotů, které účinně snižují dynamický ráz při otevření padáku ve vysokých rychlostech a výrazně snižují klesání padáku při sestupu a dopadu na zem.

V porovnání s klasickým kulatým padákem je pokles opadání padáku s touto novou technologií nižší až 15%. Pro velké padáky o ploše až 245 m2 a pro hmotnost 1600 Kg je rozdíl v klesání nižší téměř o 1m/sec. Tato vývojová řada 6/2012 je chráněná, kromě evropského, I americkým patentem - Patent No.: US,997,535 B2 z 16.8.2011.


GRS 5/450; GRS 5/472,5 - DULV - Nr R21/01-1, R21/01-11
Speed: 45 km/h Total time: 3,85sec. - Uložit video


GRS 5/525; GRS 5/560 - LAACR - ULL 10/98
Speed: 45 km/h Total time: 4,45sec. - Uložit video

GRS je nový konstrukční model u kterého padák není postupně vytahován ze schránky pomocí dlouhého klasického rukávu, ohýbán proudem vzduchu s možností že se zaplete do částí letounu,nebo jeho trosek během jeho vytažení. Vrchlík GRS je vytažen z letounu v Soft balíčku ,nebo v krátkém textilním obalu do vzdálenosti 15-18m od letounu dle velikosti GRS. V tomto bodě se napne celý závěsný systém od vrchlíku až k letounu, zámek kontejneru se uvolní a vrchlík se může okamžitě naplnit,což značně zmenšuje nebezpečí,že by úlomky poškodily vrchlík.Celý návrh systému GRS je účelově konstruován pro co možná nejrychlejší otevření,což zvyšuje možnou záchranu letounu a posádky z nejmenší možné výšky. Je patentován patentem Uřadu pantentového vlastnictví číslo 285 318 a patentové přihlášky1589-94. Odpálení systému se děje mechanicky ručním zatažením aktivační páky silou cca.9-12 kg. Odpalovací zážehový mechanismus je zdvojen.Rraketový motor používá pevné palivo.


Detail startu rakety GRS 45°.
soft pack horizontálně
Uložit video

Detail startu rakety GRS vertikáně.
soft pack horizontálně
Uložit video
Systém GRS Galaxy a jiných výrobců

Během odpálení je minimální zpětný ráz do konstrukce letadla neboť raketa je odpalována z přední čáati motoru. Vzniklé spaliny mohou být odvedeny mimo letoun. Po otevření vrchlíku nad letounem ve výšce cca 18 m raketový motor pokračuje ve svém letu se zbytkovou energií a oddělí se od hlavního vrchlíku. Poté padá volným pádem na svém vnitřním brzdícím padáčku.V závislosti na velikosti vrchlíku a použitém modelu GRS , hlavní padákový systém je otevřen a naplněn za 1,5 – 6 sec. od odpálení vzhledem k rychlosti letu. To znamená, že záchrana může být úspěšně provedena již ze 30 až 150 m nad zemí v závislosti na způsobu instalace, polohy letounu , jeho rychlosti a trajektorii. Nezbytná výška nutná pro záchranu je odvozena z naměřených hodnot v horizontálním letu. Tyto hodnoty jsou uvedeny v technických parametrech systému. Raketu je možné nasměrovat jakýmkoli směrem, ale nejlepší je vertikální k podélné ose letounu v kolmé,nebo mírně dozadu skloněné pozici. Raketový systém je navržen s dostatečnou energetickou zásobou a pracuje v teplotách od -40°C do + 60°C.


TL Ultralight Sirius - střelba GRS
Uložit video
banner