Základní informace

Firma Galaxy GRS je největší evropský výrobce balistických záchranných systémů zaměřených na kategorie Ultralight, LSA, bezpilotní letadla a Experimental,pro rychlosti až do 365 km/h. Firma se ve spolupráci s VUT Brno, fakulta strojního inženýrství zapojila do evropského projektu SPARTAN, jehož cílem je dobytí Marsu.  Firma exportuje 90% svých výrobků do všech kontinentů a pokrývá 80% trhu ve Francii a Itálii v různých modifikacích a způsobech užití. Díky své dlouhé tradici,od r.1984, je systém GRS stále inovován a vylepšován. Naše firma nesleduje pouze vývoj padáků pro vysoké rychlosti, ale v dlouhém průběhu testování, firma klade důraz na rychlé otevření v malých rychlostech umožňující bezpečnou záchranu z nejmenší možné výšky. Světová statistika říká že k většině nehod dochází v nízkých výškách a při nízkých rychlostech.

CO DĚLÁ FIRMU GALAXY VÝJIMEČNOU?

Z vnějšího pohledu vypadá záchranný raketový padákový systém GRS velmi podobně jako ostatní dostupné výrobky, ale při bližším pohledu objevíte zřejmé rozdíly které činní z GRS lepší systém. Ačkoliv je nepravděpodobné že GRS na letadle vůbec někdy použijete, je uklidňující mít záchranný systém pro neočekávané dramatické události.

GRS systémy používají padáky ,který kromě schopnosti rychlého otevření při vysokých rychlostech ,jako u jiných výrobců se dokážou rychle otevřít i při malých rychlostech. Tato jejich výjmečná schopnost je dána jejich promyšlenou konstrukcí u jednotlivých modelů, podle určení na jakou rychlost a váhu bude padák použit . Firma Galaxy GRS s.r.o.vynaložila velké úsilí a finanční prostředky ve vývoji a testování těchto padáků. Jsou chráněny patentem 6/2012 Patent No.: US,997,535 B2 z 16.8.2011.


GRS 5/450; GRS 5/472,5 - DULV - Nr R21/01-1, R21/01-11
Speed: 45 km/h Total time: 3,85sec. - Uložit video


GRS 5/525; GRS 5/560 - LAACR - ULL 10/98
Speed: 45 km/h Total time: 4,45sec. - Uložit video


Tato důležitá vlastnost rychlého otevření padáku v malých rychlostech řadí tyto systémy k nejvýkonějším balistickým padákům na světě. Padáky řady 3, 4, 5 jsou opatřeny středovou šňůrou pro rychlé otevření a pružným pólovým otvorem pro zmenšení dynamického rázu. Nejnovější padáky řady 6 jsou vybaveny řadami vztlakových klapek (slotů), které účinně snižují dynamický ráz při otevření padáku ve vysokých rychlostech a výrazně snižují klesání padáku při sestupu a dopadu na zem. V porovnání s klasickým kulatým padákem je pokles opadání padáku s touto novou technologií nižší až 15%. Pro velké padáky o ploše až 245 m2 a pro hmotnost 1660 Kg je rozdíl v klesání nižší téměř o 1m/sec.

Dle světové statistiky se 80% všech leteckých katastrof odehrává v blízkosti letiště v malých výškách a malých rychlostech.

Na rozdíl od ostatních výrobců tčchto záchranných prostředků je Galaxy GRS s.r.o. jediná firma ,která na svých vebových stránkách tyto zkoušky presentuje v podobě videozáznamů z testů .Ty přesvědčivě demostrují výjmečné schopnosti těchto padáků od ostatních.(např.: velmi malý otvírací ráz u nových padáků řady 6 pro kategorii S-LSA, experimental, čtyřsedadlová letadla a UAV)

GRS je nový konstrukční model u kterého padák není postupně vytahován ze schránky pomocí dlouhého klasického rukávu, ohýbán proudem vzduchu s možností že se zaplete do částí letounu,nebo jeho trosek během jeho vytažení. Vrchlík GRS je vytažen z letounu v krátkém specielním kompaktním kontejneru do vzdálenosti 15-18m od letounu dle velikosti GRS. V tomto bodě se napne celý závěsný systém od vrchlíku až k letounu, zámek kontejneru se uvolní a vrchlík se může okamžitě naplnit,což značně zmenšuje nebezpečí,že by úlomky poškodily vrchlík.Celý návrh systému GRS je účelově konstruován pro co možná nejrychlejší otevření,což zvyšuje možnou záchranu letounu a posádky z nejmenší možné výšky. Je patentován patentem Uřadu pantentového vlastnictví číslo 285 318. Odpálení systému se děje mechanicky ručním zatažením aktivační páky silou cca.9 kg. Odpalovací zážehový mechanismus je spuštěn,dvě roznětky jsou zapáleny dvojím úderníkem, což zažehne prachovou nálož a zapálí TPH ( pevné palivo ) raketového motoru.


Detail startu rakety GRS 45°.
soft pack horizontálně
Uložit video

Detail startu rakety GRS vertikáně.
soft pack horizontálně
Uložit video
Systém GRS Galaxy a jiných výrobců

Během odpálení je minimální zpětný ráz. Na rozdíl od jiných podobných systémů, plamen z raketnice nemíří zpět v trajektorii rakety, což způsobuje silný zpětné hoření a silný ráz do konstrukce letadla. Vzniklé spaliny mohou být odvedeny mimo letoun. Po otevření vrchlíku nad letounem ve výšce cca 18 m raketový motor pokračuje ve svém letu se zbytkovou energií a oddělí se od hlavního vrchlíku. Poté padá volným pádem na svém vnitřním brzdícím padáčku.V závislosti na velikosti vrchlíku a použitém modelu GRS , hlavní padákový systém je otevřen a naplněn za 1,5 - 6sec. od odpálení vzhledem k rychlosti letu. To znamená, že záchrana může být úspěšně provedena již ze 30 až 150 m nad zemí v závislosti na způsobu instalace, polohy letounu , jeho rychlosti a trajektorii. Nezbytná výška nutná pro záchranu je odvozena z naměřených hodnot v horizontálním letu od 60 km/hod. do udávané VNE letounu při jeho MTOW a tyto hodnoty jsou uvedeny v technických parametrech systému. Raketu je možné nasměrovat jakýmkoli směrem, ale nejlepší je vertikální k podélné ose letounu v kolmé,nebo mírně dozadu skloněné pozici.Systém GRS je použitelný pro třídy Ultralehké letouny , Light Sport Aircraft , Experimental a větroně v rozsahu od 250 kg až do 2000 kg celkové vzletové hmotnosti (MTOW) letounu. Raketový systém je navržen s dostatečnou energetickou zásobou tak, aby vytáhl padák i v extrémních podmínkách od teploty -40°C do + 60°C.


TL Ultralight Sirius - střelba GRS
Uložit video
banner